Systemy RFID

Systemy RFID

Company Pack Service oferuje realną pomoc Państwa przedsiębiorstwu. Rozwiązania proponowane przez naszą firmę dają możliwość sprostania wszelkim wyzwaniom i rozwiązywania problemów w obszarze traceability – innowacji, która jest niezbędna, by cykl życia produktu był stale monitorowany i docelowo przebiegał niemal bezbłędnie.

W CPS dbamy o to, by mieli Państwo prawo wyboru. Zapewniamy więc efektywne rozwiązania traceability w całym cyklu życia produktu i marki, a także w obrębie każdego etapu.

Idea produktu, pozyskiwanie surowców, produkcja, magazynowanie, logistyka i transport, sprzedaż hurtowa i detaliczna, a w końcu bezpośrednia komunikacja produktu i marki z Klientem to ogniwa zależne od siebie. Ważne jest jednak to, by każdy z nich działał w sposób efektywny – tylko dzięki temu łańcuch traceability może minimalizować straty, ułatwiać pracę i przynosić zyski.

CPS dostarcza kompletny zestaw usług i narzędzi w zakresie traceability. Należą do nich:

 • system i środowisko traceability, 
 • tagi i znaczniki identyfikacyjne RFID, 
 • hardware RFID, 
 • oprogramowanie RFID, 
 • integracje z innymi systemami używanymi w przedsiębiorstwie, 
 • usługi doradztwa i optymalizacji cyklu życia produktu, marki i jego poszczególnych etapów, 
 • usługi doradztwa i optymalizacji dla procesów produkcji, magazynowania, logistyki, 
 • analiza i zarządzanie danymi traceability oraz tymi, które są związane z cyklem życia marki. 
   

Kompleksowe usługi i profesjonalne narzędzia

Wybierając Company Pack Service, wybierają Państwo kompleksowe usługi i profesjonalne narzędzia, których jakość i funkcjonalność sprawi, że  przedsiębiorstwo będzie działało prężnie, bezpiecznie i w pełni płynnie.  

W CPS dbamy o to, by całe środowisko tj. tagi, znaczniki, kody, hardware, software, było łatwe i przystępne dla każdej firmy. Działanie traceability obejmuje bowiem wiele różnych branż, które z pewnością skorzystają na wprowadzeniu tego typu zmian do swojego przedsiębiorstwa. Prosta integracja wymiany i łączenia danych pomiędzy współpracującymi ze sobą organizacjami jeszcze bardziej usprawnia cykl życia konkretnego produktu i minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości na jakimkolwiek jego etapie. 

Nasze środowisko zajmuje się więc identyfikacją surowców, produkcją, magazynowaniem, logistyką i transportem, sprzedażą, a także bezpośrednią komunikacją z odbiorcami. 

Wdrażamy traceability

Wdrażamy traceability do istniejących rozwiązań i procesów w Państwa Firmie, udoskonalamy je, wykorzystujemy systemy i środowisko już funkcjonujące – sprawiamy, że są one bardziej efektywne. Traceability to zestaw danych i informacji dokładany i dopasowywany do Państwa biznesu, tak aby usprawnić i automatyzować procesy zachodzące w Firmie.

Czym jest RFID?

RFID (ang. Radio-Frequency Identification), czyli systemy (zdalnej) identyfikacji radiowej, technologie radiowych identyfikatorów. Jest to technologia, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu i korelowania z nim danych. Każdy system RFID składa się z:

 1. czytnika RFID – urządzenia odpowiedzialnego za nawiązanie komunikacji radiowej w systemie, w tym w szczególności wysyłanie rozkazów, modulację i demodulację sygnałów radiowych oraz nadzorowanie wymiany danych,
 2. co najmniej jednej anteny – czyli urządzenia odpowiedzialnego za konwersję sygnałów elektrycznych z czytnika RFID w pole elektromagnetyczne i na odwrót,
 3. co najmniej jednego tagu RFID, czyli chipa oraz anteny wraz z ich nośnikiem (np. etykieta, naklejka),
 4. komputera lub urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem kontrolno-sterującym, którego zadaniem jest sterowanie pracą czytnika RFID (implementacja wybranego scenariusza pracy) oraz komunikacja z systemem IT (np. wysyłka danych do chmury).olia stretch typu Super Power i Powef

Nasza misja

Tryliony produktów i przedmiotów nie czerpią jeszcze korzyści ze zautomatyzowanego pozyskiwania i przetwarzania danych z powodu wysokich kosztów tych rozwiązań. Naszą misją jest przeniesienie tych produktów ze świata off-line do on-line za pomocą naszego ekosystemu RFID

Służymy pomocą

Wybór formy współpracy zależy od Państwa i realnych potrzeb Firmy. Możemy pomóc w ich określeniu, a następnie zadbać o to, by Państwa firma stale się rozwijała. 
CPS opiera się na stabilnych fundamentach, jakimi są: wysoka jakość oferowanych usług, zaufanie, bezpieczeństwo i innowacyjne rozwiązania. 
To właśnie dzięki nim nasi Klienci mogą być pewni, że wybrali najlepszego partnera. 

Co zyskają Państwo dzięki współpracy z nami? Nowe, cenne informacje, a także możliwość optymalizacji i automatyzacji procesów składających się na cykl życia marek i produktów. Firmy czerpią ogromną wartość z tego typu innowacji. 


Przejdź do kontaktu i skontaktuj się z naszym doradcą.

Translate »